بستن

طراحی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1101
طراحی 1 تاریخچه طراحی - آشنایی با اشکال و احجام
1399/01/16شنبه 17:00 تا 20:00303,400,000
2102101
طراحی 2 درس آشنایی با ابزار طراحی - طبیعت بیجان و فیگور - شناخت تنالیته های های مختلف بوسیله مداد ،ذغال ،آب مرکب و گواش
1399/01/16شنبه 14:00 تا 17:00303,400,000
3103102
طراحی 3 درس محوراصلی تعلیم فیگور _ شناخت هنری اناتومی _ حجم پردازی
1399/01/16شنبه 17:00 تا 20:00302,600,000
4105104
طراحی5- درس پرداختن به فضاهای ذهنی و آشنایی با طراحی معاصر
1399/01/16شنبه 08:00 تا 11:00302,600,000
5106105
طراحی 6- درس طراحی ذهنی (تکمیلی)
1399/01/16شنبه 17:00 تا 20:00302,900,000

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به صاحب سایت می باشد

طراحی سایتتوسط بهسامان