بستن

دکوراسیون داخلی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1201201
دکوراسیون داخلی 1- درس پیش نیاز: طراحی از طبیعت بی جان و اسکیس – یادگیری پرسپکتیو یک نقطه و دو نقطه ای
1399/01/16دوشنبه 17:00 تا 20:00302,850,000
2201
دکوراسیون داخلی 1- طراحی پیش نیاز
1399/01/16دوشنبه 14:00 تا 17:00302,850,000
3201201
دکوراسیون داخلی 1- درس پیش نیاز: طراحی از طبیعت بی جان و اسکیس – یادگیری پرسپکتیو یک نقطه و دو نقطه ای
1399/01/16دوشنبه 17:00 تا 20:00302,850,000
4201
دکوراسیون داخلی 1- طراحی پیش نیاز
1399/01/16دوشنبه 14:00 تا 17:00302,850,000
5203/2202/1
دکوراسیون داخلی 3- درس سبک شناسی
1399/01/16دوشنبه 14:00 تا 17:00302,200,000

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به صاحب سایت می باشد

طراحی سایتتوسط بهسامان