بستن

طراحی لباس

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1605
نرم افزار ایلیسترتور در طراحی لباس
1399/01/01سه شنبه 14:00 تا 17:00304,550,000
2180
دوره تخصصی طراحی لباس کودک
1399/01/16سه شنبه 14:00 تا 17:00304,550,000
3331/2331/1
طراحی لباس 1- درس پارچه شناسی و شناخت انواع چاپ دستی بر روی پارچه
1399/01/16چهارشنبه 12:00 تا 14:00201,900,000
4331/1
طراحی لباس 1-درس طراحی پایه - آشنایی با اصول طراحی - طراحی احجام ،مبانی فیگوراتیو
1399/01/16چهارشنبه 14:00 تا 16:00201,900,000
5331/3332/1
راه اندازی و مدیریت کسب و کار مد و پوشاک
1399/01/16چهارشنبه 16:00 تا 18:00201,900,000
6332/1331/2
طراحی لباس 2- درس اصول مانکن - نشاندن لباس بر روی اندام - سایه روشن پارچه
1399/01/16سه شنبه 08:00 تا 11:00302,850,000
7332/2331/1
طراحی لباس 2- درس رنگ شناسی در طراحی لباس
1399/01/16سه شنبه 11:00 تا 14:00302,850,000
8333/1332/1
درس طراحی لباس 3
1399/01/16سه شنبه 11:00 تا 14:00302,200,000
9333/2332/1
طراحی لباس 3- درس دوخت سنتی
1399/01/16سه شنبه 14:00 تا 17:00302,200,000
10335/1A334/1B
طراحی لباس 5- درس خلاقیت در ارئه طرح - طراحی لباس شب - مانتو لباس راحتی
1399/01/16سه شنبه 14:00 تا 17:00302,200,000
11335/2A334/1A
طراحی لباس 5- درس دوخت و الگو سازی 2
1399/01/16سه شنبه 11:00 تا 14:00302,200,000
12336/1335/1A
طراحی لباس 6- درس سبک شناسی در طراحی لباس
1399/01/16سه شنبه 17:00 تا 20:00302,500,000
13336/2335/1A
طراحی لباس 6- درس الگوسازی نرم افزار جمینی نرم افزار
1398/10/01سه شنبه 14:00 تا 17:00302,500,000

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به صاحب سایت می باشد

طراحی سایتتوسط بهسامان