ثبت نام دوره های آموزشی فصل بهار 1399 از تاریخ 10اسفند ماه 1398 شروع و تا تاریخ 28 اسفند ماه از طریق وب سایت به عمل خواهد آمد.